انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی
آپلود عکس
2 - اجزاء تکنولوژی

تکنولولوژی در ۴ بعد اصلی ذیل معرفی می شود که در هریک از ابعاد در انتقال تکنولوژی مباحث ویژه خود را با توجه به روش های انتقال دنبال خواهد نمود .

[ امتیاز : 4 ]
برچسب های مطلب: .

درباره ما